BLOG

İdrarda Kanama (Hematüri) Nedir?

İdrarda Kanama (Hematüri) Nedir?

Kan normalde berrak olması gereken bir sıvıdır. İdrarda görülen kan, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kanlı idrar, önemsiz bir nedenden kaynaklanabileceği gibi ciddi bir tehlikenin habercisi niteliğinde de olabilir. İdrarda görülen kan, gözle görülecek kadar fazla olabileceği gibi yalnızca kan tahlillerinde de kan hücrelerine rastlanılabilir. Bu tip "mikroskopik kanamalar" genellikle rutin kontrol sırasında ortaya çıkar. Kanamaya neden olan etkenin tanısı konuncaya kadar, gereken tanı yöntemleri kullanılarak araştırılmalıdır. Çünkü idrardaki kanama çok basit bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği gibi üriner sistemde oluşan bir tümörün ilk belirtisi de olabilir. 

Kanama nedenleri: 

1.Enfeksiyon;Enfeksiyon hematürinin en sık nedenlerinden biridir. Enfeksiyon idrar yolunuzda, mesanenizde veya böbreklerinizde bir yerde olabilir. 2.Taşlar;İdrarda kanın başka bir yaygın nedeni, mesanede veya böbrekte taşların bulunmasıdır. 3.Mesane kanseri;Kanamanın idrarda gözle görünecek kadar yoğun olması, özellikle de pıhtılar içermesi genellikle ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Devamlı olmayabilir ve aralıklarla tekrarlayabilir.

4.Kan hastalıkları; Orak hücreli anemi gibi bazı kan hastalıklarında da idrarda kanma olabilir. 

5.bunların dışında bazı ilaçlar, ağır egzersiz, pancar, böğürtlen gibi bazı yiyecekler de idrarda kanama veya kanlı gibi görünmesine sebep olabilir. 

Kanama ile gelen hastada öncelikle fiziki muayene rutin kan ve idrar tahlilleri yaplır. Daha sonra ultasonografik inceleme ve tomografik değerlendirme gerekir. 

 Kanlı idrar yakınması olan özellikle 40 yaş üstü  hastalarda mesane kanserinin gözden kaçmaması  için sistoskopik(idrar  kanalı ve idrar torbasının kamera ile kontrolu) 

kontrol özellikle yapılması gerekli bir tetkiktir.