BLOG

KARDİYOLOJİ NEDİR?

KARDİYOLOJİ NEDİR?

KARDİYOLOJİ NEDİR?

Bir bilim dalı olan kardiyoloji kalp ve damar sistemlerini incelemektedir. Dahiliye bölümünün bir alt dalıdır. 

Hangi hastalıklarla ilgilenir?

-Kalp yetmezliği

-Tansiyon

-Kalp hastalıkları

-Koroner arter

-Anjina pektoris

-Aort darlığı

-Primer tümörler

-Periferik arter hastalıkları

-Kardiyak arrest

-Wolf Parkinson White Sendromu

-Kardiyak aritmiler

-Atriyal miksoma

-Mitral kapak darlığı

-Miyokart infarktüsü

-Endokart hastalıkları

-Pulmoner yetmezlik

-Pulmoner stenoz

-Kardiyomiyopati

-Akut miyokardit

-Perikardiyal efüzyon

Kardiyolojik belirtiler nelerdir?

-Çarpıntı

-Solunum güçlükleri

-Göğüs ağrısı

-Kilo kaybı

-Ani bayılmalar

 

Kullanılan yöntemler:

-Akciğer grafikleri

-Efor testleri

-Eko

-BT

-EKG

-Sintigrafi

-Kardiyak kateterizasyon

Sağlıklı Günler Dileriz.